Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Как да стана специализант?

Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна подготвя специалисти в системата на здравеопазването от 1994 година. От тогава до днес МУ-Варна е връчил Свидетелства за призната специалност на над 2000 души.

Към момента отдел СДО в Медицински университет – Варна, съвместно с базите за практическо обучение осъществяваспециализации по 100 различни специалности (от възможните 136), както следва:

За лекари – 70 различни специалности; за дентални лекари – 8 специалности; за магистър-фармацевти – 8 специалности; за медицински сестри и акушерки – 6 специалности; за лица с немедицинско висше образование – 12 различни специалности.​

Условия за кандидатстване и често задавани въпроси