Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Попълване на незаетите места

Класиране от 26.08.2014г.

Попълване на незаетите места за спец. Медицински оптик

Заповед за записване на приетите кандидат-студенти за запълване на незаетите места по държавна поръчка - специалност "Медицински оптик"

Попълване на незаетите места за спец. Акушерка, гр. Сливен

Заповед за записване на приетите за запълване на незаетите места, специалност "Акушерка" - филиал - Сливен

Попълване на незаетите места за специалностите от  Медицински колеж

Заповед за записване на приетите кандидат-студенти за запълване на незаетите места по държавна поръчка - Медицински колеж​​​

Попълване на незаетите места за спец. Здравен мениджмънт, Бакалавър

Заповед за записване на приетите кандидат-студенти за запълване на незаетите места по държавна поръчка - специалност "Здравен мениджмънт" - бакалавър


Класиране от 22.08.2014г.


Попълване на незаети места по специалностите от Медицински колеж - Варна


Заповед за записване на приетите кандидат-студенти за запълване на незаетите места по държавна поръчка - специалност "Здравен мениджмънт" - бакалавър

***

Класиране от 19.08.2014г.

Попълване на незаети места по специалностите от Медицински колеж - Варна

Заповед за записване на приетите за попълване на незаетите места за специалностите от Медицински колеж - Варна


Попълване на незаетите места, държавна поръчка, специалност Здравен мениджмънт,ОКС Бакалавър


Попълване на незаетите места за спец. Дентална медицина​

Заповед на Ректора на МУ-Варна за попълване на незаетите места за спец. Дентална медицина

Попълване на незаетите места за спец. Дентална медицина

Заповед на Ректора на МУ-Варна за попълване на незаетите места за спец. Дентална медицина

Попълване на незаетите места за спец. Дентална медицина, Фармация

Заповед на Ректора на МУ-Варна за попълване на незаетите места за спец. Дентална медицина и Фармация