Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договор: Европейска мрежа по геномика и обществено здраве – Акроним PHGEN фаза 2

Основни дейности по договора: Съвременните изследвания в областта на генетиката и молекулярната биология предлагат нови възможности за популяризиране на здравето на населението. Геномиката и общественото здраве (PHG) е отговорната и ефективна интеграция, на базираните на генома знания и технологии, в обществената политика и в здравните услуги в полза на здравето на населението.

Научноизследователска област: медицина, обществено здраве

Период на изпълнение: 06.2009 - 11.2012 г.