Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Мариета Костова Базитова – Златева


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: marieta.bazitova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 233

 

Биография

​Родена на 06.11.1979 г. в гр. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински Университет - гр. София –през 2004 г. От 2008 г. е асистент в катедра по Орална, Лицево-Челюстна Хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

​БЗС, Българско Общество по Пародонтология и Орална Имплантология