Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Хатче Еюбова Хюсеинова


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: hetche.hyuseinova@mu-varna.bg
Телефон: +359 052/677 - 815

 

Биография

​Родена на 18.11.1993 г. в гр. Омуртаг. Завършила специалност „Рентгенов лаборант" в Медицински колеж - Варна през 2015 г. От 2016 година е рентгенов лаборант в катедра „Парадонтология" към Факултет по дентална медицина на Медицински университет - Варна.

Публикации

Член на