Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Борислав Божидаров Рангочев


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: borislav.rangochev@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 239

 

Биография

31.03.1979 г. – роден  в гр.София.  
2003 г. – завършва Дентална медицина в МУ-Пловдив.
2010 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2013 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2015 г. – придобива специалност по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

Член на

БЗС, БОПОИ, БЕО, БАЕС​