Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Контакти

 

Организатори учебна дейност

 

Ивелина Костадинова Иванова – Атанасова
Адрес: гр. Варна 9000
бул. “Цар Освободител” № 84
Е-mail: ivelina.atanasova@mu-varna.bg
 


 


 

 
 

Теодора Великова Тодорова
Адрес: гр. Варна 9000
бул. “Цар Освободител” № 84 

 
Валентина Стефанова Великова
Тел.: +359 52 677 295​
E-mail: valentina.velikova@mu-varna.bgСилвена Бориславова Байчева
Тел.: 052/677 201, вътр.2201
E-mail: silvena.baycheva@mu-varna.bgМиглена Миткова Каваклиева
Тел.: +359 52 677 202, вътр. 2202
E-mail: m.kavaklieva@mu-varna.bgЕлиана Светославова Безуглова
Тел.: +359 52 677 275, вътр. 2275
E-mail: Eliana.Bezuglova@mu-varna.bg

​​