Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Деница Георгиева Занева - Христова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: Denitsa.Zaneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​08.05.1991 г. – родена в гр. Варна.

2016 г. – завършва Дентална медицина в Медицински университет -Варна.

2016 г. – хоноруван асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2017 г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна. 

Публикации

Член на

​БЗС