Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Деница Георгиева Занева - Христова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на

MU-VARNA