Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Десислава Атанасова Константинова д.м.


Катедра: Клиника на протетичната дентална медицина
УС:
Е-поща: desi.konstantinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 235

 

Биография

Дата и място на раждане: 07.04.1972г. ,Варна

Образование:

  • Гимназия Първа езикова гимназия-Варна
  • МУ:Стоматологичен факултет-Пловдив

Академични позиции:

 асистент в катедра „Протетична дентална медицина" – от 2008г.

Специализация: Протетична дентална медицина-12.2011г.-

Преподавателска дейност :

Практически упражнения по Пропедевтика и клиника на протетичната дентална медицина българоезично/англоезично обучение, ФДМ

Научни интереси: неподвижно и подвижно протезиране

Публикации

Член на

​БЗС,БАЕС,БНДДМ