Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Диляна Емилова Минчева – Джикова


Катедра: Клиника на протетичната дентална медицина
УС:
Е-поща: dilyana.dzhikova@mu-varna.bg
Телефон: 0888637920

 

Биография

Дата и място на раждане: 20.05.1979

Образование:

  • Гимназия IV ЕГ Фредерик Жолио-Кюри -Варна
  • МУ Пловдив

Академични позиции:

асистент в катедра „Протетична дентална медицина" – от 2007г.

Специализация: 2012

Преподавателска дейност :

Практически упражнения по  ППДМ и КПДМ

Публикации

Член на

​БЗС