Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Елиян Пламенов Петков


Катедра: Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина
УС:
Е-поща: Eliyan.Petkov@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Публикации

Член на