Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Ас. д-р Георги Христов Киримов


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:
Е-поща: georgi.kirimov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 231

 

Биография

​Роден на 22.09.1981 г. в гр. Хасково, обл. Хасково. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет гр.Пловдив през 2006 г. От 2009 г. е асистент в Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

БЗС