Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Христиан Бранимиров Каназирев


Катедра: Oрална, лицево-челюстна хирургия
УС:
Е-поща: hristian.kanazirev@abv.bg / hristian.kanazirev@mu-varna.bg
Телефон: 0888/ 717-363

 

Биография

​Роден в гр. Варна. Завършва Дентална медицина във Факултет по дентална медицина към Медицински университет - Варна и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Дентална медицина през 2013 г. От 2014 г. е асистент към катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД” към ФДМ – гр. Варна и назначен на длъжност клиничен ординатор в Клиника по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна.

Публикации

​има 1 публикация, 1 доклад на национален форум с международно участие

​Научни публикации​

Член на

​БЗС