Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Христина Янева Христозова


Катедра: Клинични медицински науки
УС: Медицински науки
Е-поща: hr_hristozova@mail.bg ; hristina.hristozova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 285

 

Биография

Родена на 25.04.1970 г. в гр. Варна. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1994 г. От 2006 г. е асистент по детски болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Детски блести (2001 г.); Онкология (2006 г.); Детска клинична хематология (2009 г.).

Публикации

Има над 10 публикации и 30 участия в научни конгреси.

Научни публикации

Член на

БЛС