Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Ирена Христова Георгиева д.м.


Катедра: Катедра Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: irena.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 233

 

Биография

​Родена на 10.11.1979 г. в гр. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив през 2005 г. От 2009 г. е асистент в катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна.

Придобита специалност по „Пародонтология и ЗОЛ“ – 2014г.


Публикации

Член на

​БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина