Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедра по консервативно зъболечение и орална патология се сформира през юли 2013 година след разделянето на катедрите Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина. ​