Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Жанет Велинова Йорданова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Родена на 26.06.1991г. в град Варна
  
   • 2010г.- завършва Първа Езикова Гимназия, гр. Варна
  
   • 2016г.- завършва Дентална медицина в Медицински университет - Варна
  
   • 2017г.- асистент в катедра "Консервативно зъболечение и орална патология" към ФДМ - Варна

Публикации

Член на

БЗС