Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Любка Юриева Дечева - Икономова д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УС:Медико–биологични науки
Е-поща: Liubka.Decheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050 вътр. 2628

 

Биография

Завършила медицина във ВМИ–Варна през 1985 г. От 1990 г. е асистент в Катедрата по физиология на МУ–Варна. Придобита специалност по физиология (1993) и магистърска степен по обществено здравеопазване ( 2003). През 2014 г. защитава дисертационен труд на тема: " Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция " по научна специалност Физиология на животните и човека. През 2016 г. е избрана за доцент в МУ-Варна.

Публикации

Има над 30 публикации и 25 участия в научни конгреси. Научните разработки са свързани основно с проблемите на заместителната терапия при нарушени бъбречни функции и регулацията на калциево-фосфорната обмяна. Съавтор в ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.​

Научни публикации

Отворен  достъп


 

Член на

БДФН, БЛС, СУБ, EUPS