Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Милен Йорданов Маринов


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:
Е-поща: doc.milen.marinov@abv.bg / milen.marinov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 230

 

Биография

​Роден на 06.04.1971 г. в гр. Провадия, обл. Варна. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - София през 1994 г. От 2008 г. е асистент в Катедра “Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и Специална образна диагностика”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Орална хирургия (2007 г.).

Публикации

Член на

БЗС