Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Полина Асенова Велчева-Ненкова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: polina.velcheva@mu-varna.bg
Телефон: 0885324343

 

Биография

31.05.1987 г. – родена  в гр. Плевен.
2012 г. – завършва Дентална медицина в МУ- Варна. Носител на награда „Златен Хипократ” за 2012 г.
2013 г. – асистент в катедра  Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2014 г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

Има 6 участия  в научни конгреси (с 1 орална и 12 постерни презентации).
Основни научни разработки са в областта ендодонтско лечение и релечение на зъби с периапикални изменения и/или увреден пародонт.

Член на

БЗС, БЕО​