Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Росен Господинов Коларов д.м.


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:
Е-поща: rossen.kolarov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на