Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Силвия Евтимова Станкова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: silvia.stankova@mu-varna.bg; silviastankova@abv.bg
Телефон: 052 677 234

 

Биография

17.07.1978 г. – родена  в гр. Видин.
2003 г. – завършва  Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив.
2008 г. – асистент в катедра  „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2013 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2013 г. – придобивa специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия.
2014 г. – зачислена е в свободна  докторантура.

Публикации

Има 2 публикации и 6 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на избелване на зъби.
Цитирания – 1 бр.

Научни публикации​

Член на

БЗС, БНДДМ.