Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Стелиан Иванов Едрев


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС: Oрална хирургия
Е-поща: stelian.edrev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 214

 

Биография

Завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет – гр. Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Стоматология през 1992 г. Придобита специалност „Обща стоматология“ през 1997 година и специалност „Орална хирургия“ през 2006 година- От 2014 г. е асистент в катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика” към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна.

Публикации

Член на