Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Стойко Антонов Душев


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:
Е-поща: stoyko.dushev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 231

 

Биография

​Роден на 12.03.1983 г. в гр. Сливен. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - София през 2008 г. От 2008 г. е асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

БЗС

MU-VARNA