Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Теодора Ружанова Таргова – Димитрова д.м.


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: tedora.targova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 233

 

Биография

Родена през 1965 в гр. Сливен. Завършила Дентална медицина в МУ-София през 1996 г. От 2009 г. е хоноруван асистент, а от 2011 год. – редовен асистент към Катедра “ОЛЧХ, Пародонтология и СОД към ФДМ, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Пародонтология и ЗОЛ (2010 г.)​ През 2016 година защита дисертационен труд на тема „Възпалителни заболявания на пародонта на деца с някои вътрешни заболявания и придобива ОНС „Доктор“.

Публикации

​Има 7 публикация и над 10 участия в научни конгреси.

Член на

БЗС (Български зъболекарски съюз) и НАДДЛ (Национална асоциация на детските дентални лекари. БОПОИ, Дружество по Лазерна Дентална медицина, Българско Научно Дружество по Дентална медицина