Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Весела Добрева Христова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: vesela.hristova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 239

 

Биография

09.05.1986 г.родена в гр. Добрич.
  • 2011г. – завършва Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, МУ-Варна.
  • 2011г. – асистент в катедра  „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“  към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
  • 2012  г. – зачислена на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.
  • 2013 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

Публикации

Научни публикации

Има 1 участие в научни конгреси.

Член на

БЗС, БНДДМ