Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Зорница Светлозарова Вълчева


Катедра: Ортодонтия
УС:
Е-поща: zornica.vulcheva@mu-varna.bg
Телефон: 0883320971

 

Биография

Дата и място на раждане : 28.09.1989г. в гр.Ямбол

 Образование:

Математическа гимназия „Атанас Радев" – Ямбол

МУ - София

Академични позиции:
редовен асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия"  от 2014г.

Преподавателска дейност :
Практически упражнения по  ортодонтия

 Научни интереси :

Профилкатика в ортодонтията и ранно лечение на ЗЧД

Публикации

Член на