Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. д-р Албена Бориславова Генчева - Господинова д.м.


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:Oрална хирургия
Е-поща: albena.gencheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 231

 

Биография

 ​Родена 1988 г. в град Плевен. Завършва факултета по Дентална медицина към Медицински университет Варна с отличен успех и придобива образователно-квалификационна степен "магистър - лекар по дентална медицина" през 2013 година. От февруари 2014 година е избрана за хоноруван асистент към катедра "Орална, лицево-челюстна хирургия и СОД", УС "Орална хирургия". През декември 2014 година е зачислена като специализант към УС "Орална хирургия". През 2016 е избрана за редовен асистент към катедра "Орална, лицево-челюстна хирургия и СОД".

Публикации

Член на

​БЗС