Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Автори

  • На английски език:
  • Mantareva V., I. Angelov, V. Kussovski,  Sl. Dimitrov, Advance photodynamic inactivation of dental pathogenic microorganisms with water-soluble and cationic phthalocyanines, Science against microbial pathogens: Communicating current research and technological advances Microbiology, Аntonio Mendez-Vilas (Ed.) Formatex Research Center, Vol. 1, ISBN (13): 978-84-939843-1-1 (2011), 650-661.

 

  • На български език:
  • Клинична имунология. Клинична алергология. Дентална клинична алергология. Под ред. на Б. Петрунов, В. Димитров, А. Киселова-Янева. София: Арсо, 2009.
  • Орална медицина. Под ред. на проф. д-р З. Кръстев, дмн, проф. д-р А. Киселова-Янева, дмн, доц. д-р Р. Коларов, дм. София: Ив. Сапунджиев – ЕООД, 2009.
  • Орални лезии. Под ред. на проф. З. Кръстев. София: Ив. Сапунджиев – ЕООД, 2011.
  • Поведение, алгоритми и класификации в гастроентерологията. Под ред. на З. Кръстев. София: Ив. Сапунджиев – ЕООД, 2012.
  • Вл. Панов, З. Кръстев. Вирусни хепатити и HIV в денталната практика. София: Ив. Сапунджиев – ЕООД, 2011, 80 с.