Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. д-р Борис Георгиев Шопов


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:Орална хирургия
Е-поща: boris.shopov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 230

 

Биография

Роден на 04.10.1972 г. в гр. Варна. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив през 1998 г. От 2015 г. е асистент в Катедра “Орална и Лицево-челюстна хирургия и Специална образна диагностика”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – Варна

Публикации

Член на

БЗС