Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Борис Пламенов Кьосев


Катедра: Клиника на протетичната дентална медицина
УС:
Е-поща: b.p.kyosev@gmail.com ; boris.kyosev@mu-varna.bg
Телефон: 0889 554 319

 

Биография

Дата и място на раждане: 22.08.1987, гр. Добрич

Образование:

Гимназия 2001-2006 Първа Езикова Гимназия, гр. Варна

МУ: 2006-2012- Факултет по Дентална Медицина към МУ-София

Академични позиции:
Хоноруван асистент в катедра „Протетична дентална медицина"- от 2012г.
асистент в катедра „Протетична дентална медицина" – от 2014г.

Преподавателска дейност :
Практически упражнения по пропедевтика и клиника на протетичната дентална медицина във ФДМ-Варна

Езикова квалификация: английски, немски, руски​

Публикации

Член на