Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Damyan Tsanev

Ас. д-р Дамян Цанков Цанев


Катедра: Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина
УС:Пропедевтика на протетична дентална медицина
Е-поща: damyan.tsanev@mu-varna.bg, sstratuss@abv.bg
Телефон: 0885 431 475

 

Биография

Дата и място на раждане: 02.10.1988 г., гр.Варна

Образование:

Mатематическа гимназия „Д-р Петър Берон" Варна – 2007 г.

Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов"- специалност Дентална медицина  2013г.

Академични позиции: асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия" – от 2015г.

Преподавателска дейност :

  • Практически упражнения по ППДМ и КПДМ-българоезично обучение към ФДМ-Варна.
  • Участие в семестриални практически и теоретични изпити.

Научни интереси: снемаемо и неснемаемо протезиране

Публикации

Член на

БЗС