Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Дентална клинична алергология

Преподаването по Дентална клинична алергология е в рамките на 30 учебни часа, от които 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Сред  задачите на програмата са:

  •  усвояване на методите на комплексна огнищна и алергологична диагностика за определяне на общата и локална реактивност на организма;
  • определяне на алергологичния статус;
  • диференциална и окончателна диагноза при изява на хронични заболявания и алергии в устната кухина и оралната лигавица, като и въздействие на заболяванията в зъбно-челюстната система върху други органи и системи извън нея;
  • придобиване на знания и клиничен опит в областта на денталната медицина.​