Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Гл. ас. д-р Карен Петрос Джабалян д.м.


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:
Е-поща: k.dzhabalyan@mu-varna.bg
Телефон: +359/052 677- 815

 

Биография

Роден на 25.04.1983 г. в гр. Варна. Завършва дентална медицина в ШаритéБерлин, ФРГ през 2008 г.  През 2009 г. работи като лекар по дентална медицина в Нойбург ан дер Донау, ФРГ. От 2010 г. е хоноруван асистент към катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика, ФДМ, МУ - Варна. От 2011 г. е редовен асистент към същата катедра.

Публикации

Член на

БЗС.​