Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Димо Красимиров Неделчев


Катедра: Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина
УС:Пропедевтика на протетична дентална медицина
Е-поща: dimo.nedelchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 231 235

 

Биография

Дата и място на раждане:  24.02.1989 г. Гр. Варна

 Образование:

 • ЕГ „ Гео Милев" гр. Добрич 2008 г.
 • Медицински университет – София, специалност Дентална медицина, 2014 г.

   Академични позиции:

  Редовен асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия" от 2016 г.

   Преподавателска дейност:
 • Практически упражнения по Протетична дентална медицина към ФДМ – Варна
 • Участие в семестриални практически и теоретични семестриални изпити

  Научни интереси:

  Подвижно и неподвижно протезиране

Публикации

Член на

БЗС