Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р Елица Петкова Събева - Пеева д.м.


Катедра: Пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща: elica.sabeva@mail.bg/ elitsa.sabeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 233

 

Биография

Родена на 05.07.1989г. в град Варна.През 2014г. завършва Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина , Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов". От септември 2014г. е редовен асистент в катедра" Пародонтология и дентална имплантология" , ФДМ-Варна. ​От март 2015г. е докторант в  същата катедра, а от април 2015г. -специализант по дентална имплантология.

Публикации

​Научни публикации​

Отворен достъп

Има научни публикации в областта  на денталната имплантология в български и чуждестранни издания.

Член на

​БЗС