Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Юлия Йовчева Анзова


Катедра: Клинични медицински науки
УС:Медико–биологични науки
Е-поща: Yulia.Anzova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Родена 04.09.1956г
Завършва ВХТИ"Проф.д-р Асен Златаров"Бургас инж.химик  със специалност Технология на основният органичен синтез и горива.
След дипломна квалификация със специалност "Авторско право и патентно дело към ВХТИ "Проф.д-р Асен Златаров" Бургас​.

Публикации

Член на