Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Христо Антониев Бозуков д.м.


Катедра: Детска дентална медицина
УС:
Е-поща: icobozukov@yahoo.com / hristo.bozukov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 236

 

Биография

Роден на 29.04.1978 г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора.

2004 г . завършва Дентална медицина в гр. София

2007 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2013 г. – асистент в катедра „Детска дентална медицина"  към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2012 г. - придобива специалност по Детска дентална медицина

2016 г. – защитава дисертационен труд на тема: "Орално здраве на деца с таласамия майор" и придобива ОНС „Доктор". 

Публикации

Има 4 публикация и 10 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на оралните изменения при деца с ТМ. 

Член на

БЗС (Български зъболекарски съюз) и НАДДЛ (Национална асоциация на детските дентални лекари.