Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Иван Илиев Гонков


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:Oрална хирургия
Е-поща: Ivan.Gonkov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 231

 

Биография

​Роден на 01.10.1987 г. в гр.Плевен. Завършил Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Варна през 2012г. В периода 2013-2015 година е хоноруван асистент, а от 2016 г. - редовен асистент в катедра Орална и лицево-челюстна хирургия и Специална образна диагностика към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Варна

Публикации

Член на

​БЗС