Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Гл. ас. д-р Калина Стоянова Георгиева-Божкова д.м.


Катедра: Клиника на протетичната дентална медицина
УС:
Е-поща: kalina.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: +359883 390 340

 

Биография

Дата и място на раждане: 02.04.1986г., гр.Варна

Образование:

  • Първа езикова гимназия – гр. Варна, 2005г.
  • Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов"- специалност Дентална медицина, 2011г.
Академични позиции: асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия" – от 2012г., адм. асистент ПДМ от 2013г.

Преподавателска дейност :
  • Практически упражнения по ППДМ и КПДМ-българоезично и англоезично обучение към ФДМ-Варна
  • Участие в семестриални практически и теоретични семестриални изпити(БЕО и АЕО)

Научно-изследователска работа и проекти: придобита ОНС "Доктор" на тема:"Ятрогенни прояви при лечение с частични и цели плакови протези"-октомври 2015г.

Научни интереси: снемаемо и неснемаемо протезиране

Публикации

Член на

БЗС, БНДДМ