Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по медико–биологични наукиУНС по фармакология, химия, биохимия и биология

УНС по физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия