Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Кирил Георгиев Гогушев


Катедра: Протетична дентална медицина
УС:
Е-поща: kiril.gogushev@gmail.com ; kiril.gogushev@mu-varna.bg
Телефон: 0897 093 011

 

Биография

Дата и място на раждане: 17.05.1989 г., гр. Търговище

 Образование:

  • Първа езикова гимназия – гр. Варна, 2006 г.
  • Медицински университет – София, специалност Дентална медицина, 2014 г.

 Академични позиции:

Редовен асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия" от 2014 г.

 Преподавателска дейност:

  • Практически упражнения по Протетична дентална медицина към ФДМ – Варна
  • Участие в семестриални практически и теоретични семестриални изпити

 ​Научни интереси:

Подвижно и неподвижно протезиране

Публикации

Член на