Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Габриела Красимирова Кехайова


Катедра: Клинични медицински науки
УС:Медико–биологични науки
Е-поща: gabriela.kehayova@mu-varna.bg; gabi_stier@yahoo.com
Телефон: 0883519926

 

Биография

Д-р Габриела Кехайова е родена през 1986г. в град Русе. През 2005г. завършва средното си образование в СОУ с преподаване на немски език „Friedrich Schiller“ в Leistungsklasse.Владее немски и английски език. През 2008 година завършва курс по Морска медицина в първия випуск в България. През 2011г. завършва медицина в Медицински Университет "Проф. д-р Парaскев Стоянов" град Варна. През 2013 година завършва курс по Клинична Хомеопатия към Европейската школа по Клинична Хомеопатия, към Laboratories Boiron, France. От 2015 година работи като асистент по фармакотерапия и фармакология в катедрата по „Фармакология,фармакотерапия и токсикология“ към факултета по фармация на МУ-Варна.

Интересите ѝ са насочени към хомеопатична терапия при деца, остри заболявания в детска възраст, бременни жени, болести на женска полова система и обменни заболявания.

От 2014 година д-р Габриела Кехайова дава безплатни онлайн консултации в областта на хомеопатията.

Публикации

​G.Kehayova, M.Georgieva, Homeopathic remedies that every home should have. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2015 vol2, suppl 1, 37
G.Kehayova, M.Georgieva, Homeopathic options in curing migraine headache-Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2015 vol 2, suppl 1, 38

Член на

Член на Български лекарски съюз.