Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. д-р Невена Миленова Райчанова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: nevena.raychanova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 050

 

Биография

15.09.1987 г. – родена в гр. Варна.
2012 г. – завършва Дентална медицина в Медицински университет -Варна.
2013 г. – хоноруван асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
2014 г. – асистент в катедра Консервативно зъболечение и орална патология към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна. ​

Публикации

​Има 1 участие в научни конгреси. 

Научни публикации​

Член на

​БЗС, БАЕДМ