Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Невена Захариева Караджова


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:Орална хирургия
Е-поща: nevena_karadjova@yahoo.com ; Nevena.Karadzhova@mu-varna.bg
Телефон: 0894673700

 

Биография

​През 2015 година завършва Дентална медицина в Стоматологичен факултет към Медицински университет - Варна и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Дентална медицина. В периода 2015 – 2016 г. е хоноруван асистент към катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и Специална образна диагностика" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна. От 2016 г. е редовен асистент в катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и Специална образна диагностика" към Факултет по Дентална медицина – Варна и ординатор към Клиника по Орална и Лицево-челюстна хирургия в МБАЛ „Св. Марина„ гр. Варна.

Публикации

Член на

БЗС