Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Нина Иванова Милчева д.м.


Катедра: Детска дентална медицина
УС:
Е-поща: nini_m@abv.bg / nina.milcheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 236

 

Биография

Родена на 28.08.1979 г. в гр. Добрич, обл. Добрич.

2005 г. – завършва  Дентална медицина в гр. София

2008 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2013 г. – асистент в катедра „Детска дентална медицина"  към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2012 г. - придобива специалност по Детска дентална медицина

2016 г. – защитава дисертационен труд на тема: "Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби" и придобива ОНС „Доктор". 

Публикации

Има 3 публикации и над 10 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на методите за лечение на пулпити на временни зъби.

Член на

​БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина