Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Орална патология

Преподаването по Орална патология (диагностика) е в рамките на 30 учебни часа - 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Оралната патология (диагностика) дава знания на студентите за причините, развитието, тежестта, хода и изхода на заболяването. Тя е основа на диференциално-диагностичния процес, правилната диагностика и терапия.

Задача на програмата са усвояване на теоретични и практически знания и умения за прилагане на комплексна орална и огнищна диагностика при диагностициране на клинично здрави и медицински компрометирани пациенти за доказване връзката между оралните и общомедицински заболявания.​