Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Радостина Лозанова Анастасова


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: radostina.anastasova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 234

 

Биография

  • 25.01 1980 г.  – родена в гр.Сандански, обл. Благоевград.
  • 2006 г. – завършва Дентална медицина в МУ-София.
  • 2009 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
  • 2013 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
  • 2013 г. – придобива специалност по Oперативно зъболечение и ендодонтия.

Публикации

Има 3 публикации и 9 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на кариесологията

Научни публикации​

Член на

БЗС