Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова д.м.

Ръководител катедра по детска дентална медицина​


Катедра: Детска дентална медицина
УС:
Е-поща: doctor_ra@abv.bg / radosveta.andreeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 236

 

Биография

Родена на 17.02.1972 г. в гр. Добрич, обл. Добрич

1997 г. – завършва Дентална медицина в гр. Пловдив

2009 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2013 г. – асистент в катедра „Детска дентална медицина"  към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.

2012 г. - придобива специалност по Детска дентална медицина

2016 г. – защитава дисертационен труд на тема: "Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Местопазители " и придобива ОНС „Доктор". 

Публикации

Има 7 публикации и над 10 участия в научни конгреси.

Член на

БЗС, БАДДЛ, НАДДЛ