Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Теодора Владимирова Николова


Катедра: Детска дентална медицина
УС:
Е-поща: teodora.vladimirova@mu-varna.bg / tedinikolova1@gmail.com
Телефон: 052/ 677 236

 

Биография

​Завършва Дентална медицина в Стоматологичен факултет към Медицински университет - София и придобива образователно-квалификационна степен "магистър" по Дентална медицина през 2012г. От 2012г. Заема длъжност лекар по дентална медицина в Медико-дентален център Империал, град Варна. От 2013 до 2014г. е хоноруван асистент към катедра „Детска дентална медицина ” към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна. От 2014г. е асистент в катедра „Детска дентална медицина“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет Варна.

Публикации

Публикация в списание Дентална медицина  2/2012 " Разположение на лабиалните френулуми спрямо средната инцизивна линия" – А. Филчев,  Т. Николова, Н. Николова, П. Хаджиилиева, Н. Станев, Ж. Павлова​

Член на

​БЗС